Datum för ansökan om ett av de stipendier som Lions i Lomma delar ut 2024, kommer att meddelas här i oktober

Vi delar ut ett stipendium i vardera kategorin och beloppet är 5.000 kr per stipendium.

  • Årets idrottsutövare
  • Årets idrottsledare

Vid vår bedömning av de kandidater som ansökningarna avser utgår vi bl a från följande kriterier

  • är ett föredöme (inspiratör) till andra utövare/ledare
  • gör något utöver vad som kan anses vara ”normalt” i sin profession/verksamhet
  • lämnar motiv till vad stipendiet kommer/ska användas till
  • bekräftar att man kommer att redovisa (inom ett år) vad stipendiet använts till

Lions strävar också efter jämställdhet mellan könen.  För att ansöka fyller du i denna blankett med din person- och kontaktuppgifter samt en motivering till varför du, eller den du söker för, skall tilldelas något av stipendierna.

Klicka på länken nedan, där finner du ansökningsformuläret som du fyller fyller i och sparar på din dator, sedan kan du antingen skriva ut det och skickade med post till Jimmy Mörnhov, Konvaljevägen 12, 232 54 Åkarp eller så sänder du E-post till jimmy@jimmykran.se och bifogar ansökningen

Ansökningsblankett:
Ansökan Idrottsutövare/Ledare