Styrelsen under verksamhetsåret 2019 – 2020

President:
Anders Edenfjord
Vice President:

Sekreterare:
Anders Henriksson
Kassör:
Gunnar Jönsson
Medlemsordförande:
Nils Karlsson
Övriga Styrelsemedlemmar:
Thommy Nyholm
Ola Gustafson
Jimmy Mörnhov
Peder Raneke