2023-07-01 - 2024-06-30

President:
Jan Dahlqvist
Vice President:
Jimmy Mörnhov
Sekreterare:
Ola Gustavsson
Kassör:
Gunnar Jönsson, (Anders Edenfjord)
Medlemsordförande:
Monica Wilson
Övriga Styrelsemedlemmar:
Mikael Germundsson
Göran Thalén
Anette Jönsson
Anders Edenfjord

2024-07-01--2025-06-30

President:
Jimmy Mörnhov
Vice President:
Jimmy Mörnhov
Sekreterare:
Ola Gustavsson
Kassör:
Gunnar Jönsson, (Anders Edenfjord)
Medlemsordförande:
Monica Wilson
Övriga Styrelsemedlemmar:
Mikael Germundsson
Göran Thalén
Anette Jönsson
Jan Dahlqvist