President:
Mikael Germundsson
Vice President:
Jan Dahlqvist
Sekreterare:
Ola Gustavsson
Kassör:
Gunnar Jönsson
Medlemsordförande:
Monica Wilson
Övriga Styrelsemedlemmar:
Thommy Nyholm
Peder Raneke
Stina Eldh
Anders Edenfjord