Lions Club Lomma har en lång och gedigen historia nedan berättas lite om den.

Rabbe Berglund och Lars Gustavsson har letat i gömmorna efter lite olika ”milstolpar” De är dessutom de två medlemmar som varit med i klubben längst.

Historien startar 1961 när vår klubb bildades.
Lions Club Lomma sökte från starten en inriktning för aktiviteterna som skulle inbringa medel för att kunna hjälpa, som utgör ledordet i all Lions-verksamhet. Det första projektet var den Expo Örestrand som gav många företag möjlighet att exponera sig redan 1962, och med stort mod och företagsamhet byggde klubbens medlemmar en sommarstuga som sedan bortauktionerades med god vinst. Aktiviteterna avlöste varandra och Loppmarknaden blev en viktig bild i Kommunen, inledd av olika korteger och orkestrar, bl.a Helsingörs Pige-Garde och Skånska Husarer. En livbåt med motor skänktes till Brandkåren, en trafiklekskola startades och byggdes upp med egna krafter och överlämnades till Kommunen. En resa för reumatiskthandikappade barn på en tre veckors vistelse bekostades av klubben och en handikapbuss överlämnades till kommunen 1969. Samma år inleddes Loppmarknaden av Wendes Musikkår med ett antal Pippi Långstump, vilka all ville vara den som mest liknade originalet.  Underhållarna på Loppmarknaderna avlöste varandra, Pekka Langer, Jokk-Mokks Jocke, Gnesta-Kalle och Ernst-Hugo Järegård med flera. Och Pensionärsträffarna blev stora tillställningar med max 350 personer liksom
Hand-i-Hand lägren för handikappade ungdomar med Scouter som ledare. Ett hembygdsmuseum, den gamla tegelmästarbostaden i Bjärred renoverades. Pengar insamlades för von Rosens flygplan, en DC 3 som skulle användas för matbombning i Gambia- Etiopien.  Distriktets hjälp gick till Polen, Lomma Lions skänkte portabla kommunikationsradio-apparater till Malmö-polisens narkotika bekämpning.

Hand-i-Hand lägret flyttades till Torna Hällestad och permanenterades i praktiken för många år framåt. Idrottsskölden tilldelades Henrik Sundström från Bjärred. Loppmarknaden fick ytterligare en attraktion då John Strands tivoli engagerades och Lions skulle få 35% av bruttointäkterna. Utbytet med Humlebäck Lions tog fart och de deltog i vårt månadsmöte och vi i deras Bonnamarknad.

Charter högtid hålles för LC Bjersund i Borgeby kyrka. 20 av Lommas konstnärer skänker 152 konstverk till Lions för ett konstlotteri med 13000 lotter som vi sålde och de inbringade ca 110.000- för en barnmatsfabrik i Etiopien.

Efter ”halvtid” med 25 års jubileum 1986 var ju klubbens ungdomsår definitivt över. Men våra visioner och ivern att göra skillnad i samhället och världen var minst lika starka. Att hjälpa i nöd med lust kort sagt. Våra erfarenheter genom åren kom till fortsatt nytta. Vår stora intäktskälla – loppmarknaden – fortsatte i god anda, men vi tvingades att anpassa oss till nya tider. Således fick vi sluta att hämta loppor löpande under åren, eftersom vår gamla gratis lagerlokal, utrangerades av ägaren, och andra stod inte att få. Vi vill ju inte använda loppmarknadsintäkter till lokalhyror. Och så är det ju fortfarande.

Här kommer lite historiska bilder 🙂

Hjälp mot ålder och växtvärk
(1991- 2000)

I början på 90-talet hade klubben en årsomsättning på ca 150000:- kr Antalet loppor hade stadigt ökat år från år. Detta var ju glädjande för oss alla, eftersom våra hjälpmöjligheter därmed blev större. Men våra interna resurser i form av starka armar för våra insamlingsaktiviteter, inte minst för – och efterarbetena för loppmarknaden, blev mer och ansträngande. Genom åren har vi varit gynnade av stor hjälpsamhet från en del frivilliga krafter (utöver våra respektive damer, som utgör både fysisk och mental styrka). Både Lions Lomma och Lionrörelsen i sin helhet märker ju också av, att åren går. Många ideella organisationer brottas med att rekrytera unga krafter till nya medlemmar. Människors fria tid för ideella engagemang tycks bli mindre och mindre. Praktiskt innebär detta att vi ”gamla” höjer medelåldern i föreningarna.

I detta läge hittade vi dock en både praktisk och hjälpande lösning för våra tunga loppmarknadsaktiviteter. Genom att erbjuda många av kommunens idrottsföreningar ökade verksamhetsbidrag genom personlig  medverkan från deras medlemmar slog vi så att säga två flugor på en smäll. En bra Win – Win situation till hjälp för båda parter. Vi skall här inte glömma vårt mycket goda samarbete med Scoutkårerna i Lomma och Bjärred, som har varit först på plats sedan många år tillbaka i denna ömsesidiga samverkan.

Modern utveckling
(2001 -2010)

Under det första decenniet på 2000-talet har Lions Club i Lomma genomgått en del påtagliga förändringar, som säkert alla loppmarknads  besökare märkt. Vår standard på marknadsstånden har förändrats enormt med nya fräscha tält och diskar. Denna förändring har också behövts för att bättre kunna ta hand om det kraftigt ökade antalet loppor vi numera hanterar. Dessutom är det ofta loppor av mycket bättre kvalitet, som vi har att hantera på ett bra sätt. En annan förändring (modern utveckling) som vi i Lions har att förhålla oss till, är de skärpta miljöbestämmelser, som har en tendens att ”utvecklas”. Det påverkar ju Lions verksamhet både med restriktioner och ökade kostnader, t.ex. miljöavgifter på bildäck, TV, kylskåp och frysar m.m. Tyvärr måste vi därför säga nej tack till den typen av loppor.

Men vi har ju också nytta av nya grepp. Vår andra stora intäktskälla utöver loppmarknaden är ju julgransinsamlingarna, som vi började med redan 1993 och som nu har växt till en riktigt stor verksamhet. Kanske tack vare ett nytt miljötänk. Eftersom barn och ungdom ligger Lions Lomma varm om hjärtat, har granintäkterna genom åren oavkortat skänkts till i första hand Barndiabetesfonden och Barncancerfonden för deras angelägna forskningsverksamhet. Sammanlagt har Ni och Lions Lomma därmed på ett behjärtansvärt sätt bidragit med flera hundra tusen kronor till att finna hjälp mot barns sjukdomar och lidande.
Tack alla granskänkare!

Slutligen får vi inte glömma bort, att vi i Lions Club de senaste 5 åren  har  gjort stora insatser i Lomma kommun för hjärtsvaga personer, som riskerar att dö genom akuta hjärtstillestånd. Vi har således skänkt ett tiotal hjärtstartare till ett värde av
över 150 000 kr. Utplaceringar har gjorts på publika ställen. Utbildning för handhavarna har förstås ingått.

2011 firade vi 50 år