Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.
Lions finns i 206 länder och geografiska områden och har 1.4 miljoner medlemmar vilket gör den till en av världens största hjälporganisationer.
I Sverige finns 500 klubbar med 13 000 medlemmar. Lions medlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.
Det finns inga gränser för Lions. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet.
Alla insamlade medel går till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemmarna.
Lions är politiskt och religiöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former.
Vi behöver bli fler, sök gärna upp oss och var med och gör skillnad.

Vi arbetar efter och försöker alltid leva upp till vår etik och våra syften.

Lions etik
Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner .
Lions syften
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och
ömsesidig förståelse.
Att vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan
inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.
Lions uppgift
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd
mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser
med lokalt engagemang och internationell samverkan.
Lions valspråk
We serve – Vi tjäna.
Vi hjälper.
Sveriges Lions motto
För samhällsansvar och livskvalitet.