• Du kan stödja Lions Club Lomma genom insättning på vårt bankgiro 197-4864. Ange att det är en donation och om det är något speciellt projekt du vill donationen ska gå till.
• Du kan också stödja våra regionala insamlingar genom nedanstående Bank- och Plusgirokonton
• Sveriges Lions Hjälpfond på Plusgiro 90 1948-0
• Lions Forskningsfond Skåne på Bankgiro 900-2866
• Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige på Plusgiro 90 0192-6, Bankgiro 900-1926