Ställ dig själv följande frågor:

Vill jag aktivt delta i samhällsarbete?

Vill jag arbeta ideellt?

Vill jag träffa nya spännande personer?

Tror jag på att man tillsammans kan åstadkomma bättre samförstånd människor emellan?

Vill jag träffa kamrater för att arbeta och trivas tillsammans?

Svarar du ja på dessa frågor, tror vi att du är en blivande LION-medlem!

Intresserad att veta mer?

Använd kontaktsidan här så tar en Lomma Lions kontakt med dig!