Ett av Lions syften är att aktivt deltaga i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art. Medlemmarna i Lions använder sin fritid till att hjälpa och på olika sätt förbättra livskvalitén för andra medmänniskor i vår kommun, i vårt land och runtom i världen. Medicinsk forskning inom exempelvis cancer och barndiabetes, synvård, ungdomsfrågor som tex mobbning och droger, är exempel på områden som Lions stöder genom insamlade medel.
Du kan hjälpa Lions på flera sätt
• Bli medlem och ställ upp på aktiviteter
• Bli en Lionsvän
• Stöd våra insamlingar eller skänk ett bidrag