Kommittéer och deras ordföranden
2019-2020

Medlem:
Nils Karlsson
Aktivitet:
Tommy Olsson, Christer Andersson
Bidrag:
Hans Eyrich
Ungdom och Drog:
Gunvor Damsby
PR-info och IT:
Benny Nilsson
Program:
Jan Dahlqvist
Loppmarknad:
Anders Edenfjord
Arkiv och Inventarie:
Lars Gustavsson
Nominering:
Benny Nilsson