Kommittéer och deras ordföranden
2021-2022

Medlem:
Nils Karlsson
Aktivitet:
Stina Eldh
Bidrag:
Hans Eyrich
Ungdom och Drog:
Ola Gustavsson
PR-info och IT:
Peder Raneke
Program:
Jan Dahlqvist
Loppmarknad:
Mikael Germundsson
Arkiv och Inventarie:
Lars Gustavsson
Nominering: