Stort Tack till alla Lommabor!

Tack för att du lämnade din gran till oss!

Tack för att du lämnade din gran till oss!

Söndagen den 15 Januari samlade vi in granar i Lomma.

Utan er hjälp hade vi aldrig lyckats med något av våra projekt som vi arbetar med!

Resultatet var fantastiskt! Vi har ännu ej räknat färdigt men det blev c:a 40 000 som kommer att gå till Barndiabetsfonden. Det var många som bidrog med mer än de 40 kr som vi begärde per gran, dessutom var det många som passade på att lämna in sina gamla glasögon, dessa kommer vi att tvätta och skicka iväg till synprojekt.
Granarna då?
Granarna kommer att flisas och användas till fjärrvärme genom SUEZ försorg som också har ställt upp med containrar som vi lastade alla granar i.

Publicerat i Lions | Kommentarer inaktiverade för Stort Tack till alla Lommabor!

Lions Club Lomma delar ut Idrottsstipendium

Efter ett längre uppehåll har vi nu återupptagit en gammal tradition i ny skepnad, det var år 2009 som vi senast delade ut stipendier till idrottare verksamma i Lomma kommun och vi tyckte att det var dags att återinföra denna goda tradition som vi är säkra på kommer att stimulera ungdomsverksamheten i klubbarna i kommunen.

stipendieutdelning

På Julmarknaden i Lomma den 4/12 delade Lions Club Lomma ut Idrottsstipendier om
10 000 kr vardera till LommaBuktens SeglarKlubb (LBS) Jollesektion och
Petter Fredriksson, simklubben Hajen i Lomma.

Lions Club Lomma Gratulerar vinnarna och önska all lycka i framtiden

Publicerat i Lions | Kommentarer inaktiverade för Lions Club Lomma delar ut Idrottsstipendium

Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för berömvärda insatser

Kommunstyrelsen utser Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för berömvärda insatser för föreningens betydande bidrag till att på ett positivt sätt uppmärksamma Lomma kommun utanför dess gränser, samt till att uppmuntra en klimatsmart livsstil.

”Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet med sin årliga loppmarknad på området kring Folkets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och vidhåller en god tradition för invånarna i Lomma kommun, samtidigt som den bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av kläder och prylar medför dessutom en besparing på jordens resurser, minskar kemikalieförbrukningen, samt leder till minskad avfallshantering.
Priset består av ett diplom och ett
penningbelopp på totalt 15 000 kronor. ”Priset för berömvärda insatser”, delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Lomma Aktuellt gratulerar till priset!”

Publicerat i Lions | Kommentarer inaktiverade för Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för berömvärda insatser

Tack!

Ett stort tack till alla er över 4 000 personer som besökte vår loppmarknad!

Tack vare er insats kan vi hjälpa människor i behov i Lomma i Sverige och i Världen!
Alla insamlade medel går till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemmarna.

Lokalt hjälper vi människor i nöd men vi delar även ut stipendier och stödjer ungdomsverksamhet i kommunen vi har även placerat ut många hjärtstartare på olika ställen m.m.

Exempel på vad Lions Sverige gör hittar du här (klicka)

lejonetgenomsVi vill här även tacka alla som hjälpt oss med att ställa i ordning inför Loppmarknaden och alla ni som hjälpte till att samla in alla fina saker. Alla som ställt upp och hjälpt till vid försäljningen, alla som stöttat genom att ha en annons i Loppmarknadsnytt och slutligen ett varmt tack till alla som skänkt så mycket fina saker som vi kunnat sälja!

 

 

Publicerat i Lions | Kommentarer inaktiverade för Tack!