Julgransinsamlingen är avslutad

Tack Lommabor för alla bidrag!

Årets julgransinsamling är nu slutförd!
Vi har samlat in granar som aldrig förr,
Vi har även fått in många glasögon som vi städar av och skickar vidare till sight-first.
Resultatet blev över 40 000 kronor som oavkortat går till Lions hjälpinsamling
för de glömda barnen i Syrien och dess grannländer via FN:s hjälporganisation UNHCR.

Hade du ingen gran eller möjlighet att bidraga under insamlingen så är du välkommen att sätta in pengar på vårt
bankgiro 197-4864 märk gärna ditt bidrag med Syrien om du vill att pengarna skall öronmärkas för detta ändamål.

Tyvärr förekommer det att vi missar någon gran när vi kör runt, vi beklagar detta djupt,
men ibland slår den mänskliga faktorn till :-(