Box 109, 234 22 Lomma
0708-663300 info@lomma.lions.se

Nu närmar sig årets stora tilldragelse!  Den 54:de Loppmarknaden i Lomma Lions regi!

lejonetgenoms

Loppmarknad 29-30 Augusti
Lördag 1300-1630
Söndag 1300-1600
Kring Dansrotundan • Strandvägen 120

Stora förändringar på årets lopppmarknad!

 

I år har vi inte någon möjlighet att ta emot möbler eftersom kommunen tillfälligt
skall placera en förskola på den mark där vi haft vår möbelförsäljning.

Läs allt om insamlingen här:

Kontakta Oss!